Belpasso - Włochy

Jedna z Ochotniczek Księdza Bosko mieszkająca od siedmiu lat w Belpasso na Sycylii otrzymała honorowe obywatelstwo miasta za "zaangażowanie i działalność społeczną, szczególnie na rzecz młodzieży".

Gratulujemy!

Rekolekcje 2012

Tegoroczne rekolekcje dla Ochotniczek Księdza Bosko w naszym Regionie prowadzi ks. Kazimierz Chechelski SDB. Tematycznie są one odpowiedzią na Wiązankę ks. Generała, daną Rodzinie Salezjańskiej na rok 2012:

 

Znając i naśladując Księdza Bosko, czynimy młodzież misją naszego życia.

Nagroda za pracę z dziećmi i młodzieżą

W dniu 5 maja 2012 r. jedna z Ochotniczek Księdza Bosko na Słowacji otrzymała nagrodę od lokalnej prokuratury. Doceniona została jej długoletnia współpraca i edukacyjne wsparcie dzieci w jej dzielnicy mieszkaniowej. Zasługą nagrodzonej jest m. in. założenie stowarzyszenia „Krok po kroku”, które od lat aktywnie pracuje na rzecz dzieci i młodzieży, w duchu chrześcijańskim.

Statystyki 2012

Statystyki osobowe Instytutu Świeckiego Ochotniczek Ksiedza Bosko za rok 2012 pokazują nastepujące dane wg kontynentów:

 

         Afryka          43       

Instytuty świeckie o nowej ewangelizacji

http://nowaewangelizacja.org/ewa-kusz-instytuty-swieckie-o-nowej-ewangelizacji/

 

Wielki Tydzień przy sercu Jezusa

 

WIELKI PONIEDZIAŁEK: "Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii... Marta zaś wzięła funt drogocennego olejku i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła." (J 12,1)

 

Wokół Jezusa wielka kumulacja nienawiści ze strony arcykapłanów i faryzeuszy.

Archidiecezja lubelska

 

W sobotę 31 marca w Lublinie odbyło się modlitewno – formacyjne spotkanie dla członków Instytutów Świeckich. Było to duchowe wprowadzenie do Wielkiego Tygodnia.

 

Dzień skupienia prowadził ks. dr Andrzej Krasowski.

Z Ojcem Świętym w Meksyku

Od soboty 24 marca jesteśmy myślą i modlitwą z Ojcem św. Benedyktem XVI w Meksyku.

Spotkania w czasie wizytacji

W czasie aktualnej wizytacji Inspektorii Krakowskiej SDB, ks. Vaclav Klement, radca generalny ds. misji, spotyka się również z Ochotniczkami Księdza Bosko. Takie spotkania miały już miejsce w Krakowie i w Lublinie. Ks. Vaclav interesuje się naszym życiem i aktywnością, chętnie też przekazuje wiadomości o życiu Rodziny Salezjańskiej na całym świecie i daje nam impulsy do dalszego rozwoju. Ks. V. Klement przez 12 lat był asystentem VDB w Korei Południowej.

Kobieto, kogo szukasz?

Z dniem 1 stycznia Odpowiedzialna Generalna VDB ogłosiła i zwołała VII Zgromadzenie Generalne VDB. Odbędzie się ono w w Rzymie, w lipcu 2013 r. Jego tematem będzie "Formacja permanentna VDB". Zaś wybrane motto: "Kobieto, kogo szukasz?" Zgromadzenie Generalne jest najwyższą władzą w Instytucie i zbiera się co sześć lat.

Konwenium w Afryce

24 listopada w Nairobi (Kenia) rozpoczęło się Pierwsze Konwenium dla Afryki, które zgromadziło około pięćdziesiąt Ochotniczek Księdza Bosko i Księży Asystentów, pochodzących z różnych krajów.

Ks. Generał w Lublinie

W dniach 18-19 listopada br. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zorganizowano sympozjum katechetyczno-pedagogiczne pod hasłem: "Wychowywac dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli". Gościem honorowym był ks. Generał SDB ks. Pascual Chawez Villanueva, który otrzymał doktorat honoris causa KUL. W tej radosnej uroczystości uczestniczyli licznie przybyli członkowie Rodziny Salezjańskiej.

 

Sympozjum w Warszawie

W dniach 5-6 listopada br., w przedstawicielka VDB uczestniczyła w Ogólnopolskim Sympozjum organizowanym w Warszawie z inicjatywy Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich. Temat: „Jak we współczesnym świecie być świadkiem tajemnicy Wcielenia”. Gościem honorowym sympozjum był prefekt Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego J.E. ks. abp Joao Braz de Aviz, który wygłosił wykład i odpowiadał na pytania uczestników.

Wilno - spotkanie z Radcą

27 września, w Wilnie na Litwie, miejscowe Ochotniczki Księdza Bosko spotkały się z Ks. Pier Fausto FRISOLI SDB (Radca Regionalny dla Włoch i Środkowego Wschodu), który wizytował litewskich salezjanów. Spotykając się z VDB przekazał pozdrowienia od ks. Generała, który zachęca do ściślejszej współpracy z Rodziną Salezjańską, do głębszych relacji, wzajemnego poznania się , dzielenia doświadczeniami, talentami, by współpracować w prowadzeniu dzieł.

Madryt - Światowe Dni Młodzieży

Wiele Ochotniczek Księdza Bosko z całego świata uczestniczyło w ŚDM w Madrycie.

Jedna VDB z Hiszpanii służyła jako wolontariuszka przy organizacji i przyjazdach grup młodzieży.