Statystyki Anno Domini 2015

Zgodnie z tegorocznym Elenkiem na świecie jest obecnie 1230 VDB, w tym 68 aspirantek. Patrząc na kontynenty, obecność Ochotniczek Księdza Bosko rozkłada się następująco:

Afryka  -  56 VDB

Ameryka  -  405

Azja  -  146

Europa  -  623

20 maja 1917 - 20 maja 2015

20 maja br. mija 98 lat od pierwszego historycznego spotkania - dnia skupienia pierwszych VDB z ks. Filipem Rinaldim, który zapoczątkował dzisiejszy Instytut Świecki Ochotniczek Księdza Bosko. Z tej okazji Odpowiedzialna Generalna wystosowała do nas taki oto list:


Kochane Siostry,

Konsulta Rodziny Salezjańskiej w Miejscu Piastowym

Instytut Ochotniczek Księdza Bosko jest i uważa się za żywą cząstkę Rodziny Salezjańskiej. Dzieli z nią dziedzictwo duchowe, żyjąc w zgodnej harmonii ze wszystkimi grupami, które ją tworzą i wnosi do niej wartości i oryginalność swojego powołania. 


Zakopane - udział w Kongregacji

Nasza przedstawicielka uczestniczyła w zimowej Kongregacji Osób Odpowiedzialnych za Powołania, która odbyła się w Zakopanem w dniach 27.II – 1.III.2015 r. Temat spotkania: „Rozeznać powołanie”.

Dni duchowości salezjańskiej

Dwie Ochotniczki Księdza Bosko z Polski uczestniczyły w Dniach Duchowości Salezjańskiej w Rzymie, 15 -18 stycznia br. Przyjechały zauroczone!

Spotkanie opłatkowe w Lublinie

W niedzielę 11 stycznia br. w Lublinie odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków Instytutów Świeckich z archidiecezji lubelskiej.  Prowadził je ks. dr Andrzej Krasowski, który odprawił Mszę św. i wygłosił homilię. Przybliżył w niej treść Listu apostolskiego ojca świętego Franciszka do osób konsekrowanych oraz zachęcił do życia w duchowej radości i do wdzięczności za otrzymane dary.

Dzień Wspólnoty w Łodzi

W dniach 5-7.XII.2014 w Łodzi odbył się doroczny Dzień Wspólnoty VDB. W spotkaniu uczestniczyły Ochotniczki Księdza Bosko ze wszystkich zespołów polskich oraz  z Litwy, wraz ze swymi asystentami kościelnymi. Przybyła też członkini Rady Centralnej. Jedna z uczestniczek złożyła śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na zawsze, a dwie na jeden rok. Uroczystej liturgii przewodniczył ks. Inspektor Dariusz Bartocha SDB.

Spotkanie Odpowiedzialnych Regionalnych VDB w Rzymie

W dniach 14-17 listopada 2014 w Rzymie odbyło się Konwenium dla Odpowiedzialnych Regionalnych VDB z Europy i Azji. Temat spotkania: „Posługa władzy w naszym Instytucie”. Uczestniczyło w nim 28 osób, w tym: 15 Odpowiedzialnych Regionalnych, 8 członkiń Rady Generalnej, 4 tłumaczy oraz asystent Centralny Instytutu, ks. prof. Zelindo Trenti. Wykłady i konferencje przeplatane były przez chwile radości i dzielenia się życiem w poszczególnych Regionach.

Wenezuela

Od 7 listopada w Wenezueli przebywa z wizytą Przełożony Generalny Salezjanów, ks. Ángel Fernández Artime, gdzie spotyka się z całą Rodziną Salezjańską. Wśród tych, którzy witają go z wielką radością i szacunkiem są także VDB. W tym południowoamerykańskim kraju żyje 66  Ochotniczek Księdza Bosko. Jedna z nich jest w Radzie Generalnej. 

Kraków: Spotkanie z Księdzem Generałem

Od 15 do 21 września w Polsce przebywa przełożony generalny salezjanów, ks. Ángel Fernández Artime. Wizyta obejmie wszystkie cztery salezjańskie inspektorie polskie i ma szczególne znaczenie w kontekście niedawno rozpoczętych obchodów Dwusetlecia urodzin Księdza Bosko. Już w pierwszym, bardzo bogatym dniu wizyty, Przełożony Generalny spotkał się z przedstawicielami różnych grup Rodziny Salezjańskiej z terenu inspektorii krakowskiej. Oprócz ks.

W jedności z Siostrami Salezjankami

8 września Odpowiedzialna Generalna VDB

wystosowała do Ochotniczek następujące przesłanie:


Odeszła do Pana

18 sierpnia w Brescia (Włochy) odbył się pogrzeb Gianny Martinelli, Ochotniczki, która długie lata służyła Insytutowi pełniąc ważne posługi dla jego formacji i rozwoju. Przez 12 lat (1989 -2001) pełniła urząd Odpowiedzialnej Generalnej. Kilkakrotnie odwiedziła VDB w Polsce. Łączymy sie w modlitwie za jej duszę, ufając że dzięki miłosierdziu Bożemu już otrzymała nagrodę wieczną. 

Spotkanie VDB w Bratysławie

W sobotę 26 lipca, delegacja siedmiu Ochotniczek z naszego Regionu uczestniczyła w niezwykłym spotkaniu w Bratysławie. Oprócz nich przyjechały tam również Ochotniczki z Czech oraz najliczniejsza  grupa ze Słowacji. Delegacje te spotkały się z Radą Centralną VDB, na zakończenie jej obrad, które tym razem miały miejsce na Słowacji.

Konsulta Rodziny Salezjańskiej w Polsce

10 maja w Częstochowie miało miejsce drugie spotkanie Konsulty Rodziny Salezjańskiej w Polsce. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich gałęzi Rodziny Salezjańskiej obecnych w Polsce: Księża Salezjanie, Siostry Salezjanki, Salezjanie Współpracownicy, Księża Michalici i Siostry Michalitki, przedstawicielka ADMA i przedstawicielka VDB. W spotkaniu uczestniczyło 19 osób, a przewodniczył ks. inspektor Alfred Leja.

Papież Franciszek do Instytutów Świeckich

10 maja 2014 r. Ojciec święty Franciszek spotkał się z członkami włoskich Instytutów Świeckich. Oto fragmenty jego wypowiedzi:


"Znam i doceniam wasze powołanie! Jest to jedna z nowszych form życia konsekrowanego uznanych i zatwierdzonych przez Kościół, a może taka, która nie jest jeszcze w pełni zrozumiana. (...)