Posługa na rzecz emigrantów z Afryki

Nasza siostra Concetta L., pielęgniarka z Sycylii, otrzymała od władz miejskich specjalną nagrodę „Bianca di Navarra” w dowód uznania za jej zaangażowanie na rzecz ubogich i emigrantów przybywających z Afryki. Gratulujemy jej z całego serca i podziwiamy za długoletnią pokorną i pełną miłości, profesjonalną posługę na rzecz najuboższych. 

Zamknięcie Roku Życia Konsekrowanego

W dniach od 28 stycznia do 2 lutego, z okazji zamknięcia Roku Życia Konsekrowanego, w Rzymie odbyło się międzynarodowe spotkanie dla Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Temat: „Życie konsekrowane w jedności”. 

Nowy Asystent Centralny VDB oraz CDB

Nowym Asystentem Centralnym Ochotniczek Księdza Bosko oraz Ochotników z Księdzem Bosko został ks. Joan Lluis Playa SDB. Jest hiszpańskim salezjaninem, w przyszłym roku będzie obchodzić 50 - lecie ślubów zakonnych. Na drodze swego kapłańskiego i salezjańskiego powołania do tej pory pełnił następujące obowiązki: nauczyciel, koordynator duszpasterstwa i dyrektor szkół, inspektorialny delegat ds.

Rok Życia Konsekrowanego

Mamy zaproszenie do Rzymu na zakończenie Roku Życia Konskrowanego. Najpierw od 28 stycznia 2016 r.odbędzie się kongres świeckich konsekrowanych z całego świata. Zaś 2 lutego odbędzie się spotkanie wszystkich konsekrowanych z Ojcem św. Franciszkiem.

https://www.youtube.com/watch?v=qQN8isd6HJc

W Rodzinie Salezjańskiej

22 sierpnia w Pieszycach, w domu  Sióstr Salezjanek odbyła się podniosła uroczystość. Po sześciu latach sprawowania posługi Inspektorki przez s. Halinę Lewandowską nastąpiło przekazanie władzy  siostrze Annie Świątek. Tej radosnej sztafecie towarzyszyło wiele podziękowań i życzeń, do których i my się przyłączamy. Nowej Siostrze Inspektorce Annie  z całego serca życzymy Bożego błogosławieństwa, rozwoju wszystkich wspólnot i wielu nowych powołań do pracy na żniwie Pańskim.

Statystyki Anno Domini 2015

Zgodnie z tegorocznym Elenkiem na świecie jest obecnie 1230 VDB, w tym 68 aspirantek. Patrząc na kontynenty, obecność Ochotniczek Księdza Bosko rozkłada się następująco:

Afryka  -  56 VDB

Ameryka  -  405

Azja  -  146

Europa  -  623

20 maja 1917 - 20 maja 2015

20 maja br. mija 98 lat od pierwszego historycznego spotkania - dnia skupienia pierwszych VDB z ks. Filipem Rinaldim, który zapoczątkował dzisiejszy Instytut Świecki Ochotniczek Księdza Bosko. Z tej okazji Odpowiedzialna Generalna wystosowała do nas taki oto list:


Kochane Siostry,

Konsulta Rodziny Salezjańskiej w Miejscu Piastowym

Instytut Ochotniczek Księdza Bosko jest i uważa się za żywą cząstkę Rodziny Salezjańskiej. Dzieli z nią dziedzictwo duchowe, żyjąc w zgodnej harmonii ze wszystkimi grupami, które ją tworzą i wnosi do niej wartości i oryginalność swojego powołania. 


Zakopane - udział w Kongregacji

Nasza przedstawicielka uczestniczyła w zimowej Kongregacji Osób Odpowiedzialnych za Powołania, która odbyła się w Zakopanem w dniach 27.II – 1.III.2015 r. Temat spotkania: „Rozeznać powołanie”.

Dni duchowości salezjańskiej

Dwie Ochotniczki Księdza Bosko z Polski uczestniczyły w Dniach Duchowości Salezjańskiej w Rzymie, 15 -18 stycznia br. Przyjechały zauroczone!

Spotkanie opłatkowe w Lublinie

W niedzielę 11 stycznia br. w Lublinie odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków Instytutów Świeckich z archidiecezji lubelskiej.  Prowadził je ks. dr Andrzej Krasowski, który odprawił Mszę św. i wygłosił homilię. Przybliżył w niej treść Listu apostolskiego ojca świętego Franciszka do osób konsekrowanych oraz zachęcił do życia w duchowej radości i do wdzięczności za otrzymane dary.

Dzień Wspólnoty w Łodzi

W dniach 5-7.XII.2014 w Łodzi odbył się doroczny Dzień Wspólnoty VDB. W spotkaniu uczestniczyły Ochotniczki Księdza Bosko ze wszystkich zespołów polskich oraz  z Litwy, wraz ze swymi asystentami kościelnymi. Przybyła też członkini Rady Centralnej. Jedna z uczestniczek złożyła śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na zawsze, a dwie na jeden rok. Uroczystej liturgii przewodniczył ks. Inspektor Dariusz Bartocha SDB.

Spotkanie Odpowiedzialnych Regionalnych VDB w Rzymie

W dniach 14-17 listopada 2014 w Rzymie odbyło się Konwenium dla Odpowiedzialnych Regionalnych VDB z Europy i Azji. Temat spotkania: „Posługa władzy w naszym Instytucie”. Uczestniczyło w nim 28 osób, w tym: 15 Odpowiedzialnych Regionalnych, 8 członkiń Rady Generalnej, 4 tłumaczy oraz asystent Centralny Instytutu, ks. prof. Zelindo Trenti. Wykłady i konferencje przeplatane były przez chwile radości i dzielenia się życiem w poszczególnych Regionach.

Wenezuela

Od 7 listopada w Wenezueli przebywa z wizytą Przełożony Generalny Salezjanów, ks. Ángel Fernández Artime, gdzie spotyka się z całą Rodziną Salezjańską. Wśród tych, którzy witają go z wielką radością i szacunkiem są także VDB. W tym południowoamerykańskim kraju żyje 66  Ochotniczek Księdza Bosko. Jedna z nich jest w Radzie Generalnej. 

Kraków: Spotkanie z Księdzem Generałem

Od 15 do 21 września w Polsce przebywa przełożony generalny salezjanów, ks. Ángel Fernández Artime. Wizyta obejmie wszystkie cztery salezjańskie inspektorie polskie i ma szczególne znaczenie w kontekście niedawno rozpoczętych obchodów Dwusetlecia urodzin Księdza Bosko. Już w pierwszym, bardzo bogatym dniu wizyty, Przełożony Generalny spotkał się z przedstawicielami różnych grup Rodziny Salezjańskiej z terenu inspektorii krakowskiej. Oprócz ks.