Rwanda

Od 3 do 10 sierpnia w Afryce odbywa się II Kongres Afrykański VDB na temat: „Posłannictwo VDB”. Przewidziano udział 38 VDB, 11 Asystentów kościelnych oraz dwóch członkiń Rady Centralnej wraz z Asystentem Centralnym ks. Lluis Playa.

Prosimy o towarzyszenie temu wydarzeniu modlitwą o światło Ducha Świętego, aby nasze siostry z kontynentu afrykańskiego wyjechały umocnione do dawania świadectwa Chrystusowi swoim życiem.